Jeff Cooper’s Expansion Breakout

Idag vill jag presentera Expansion Breakout setup som Jeff Cooper publicerade i sin bok ”Hit and Run Trading”.

Cooper berättar i sin bok att han i början av sin karriär som trader ofta hade problem när han handlade utbrott (nya highs/lows). Alltför ofta vände positionen emot honom. Han tog sig därför en närmare titt på de profitabla positionerna och fann att dessa ofta ackompanjeras av en tradingrange som är den största av de sista 9 dagarna.

För att utnyttja detta sammanhang utvecklade han sin Expansion Breakout Setup.

För köp:

1.) Stängningspris idag måste vara den högsta av de sista 2 månaderna (jag ändrade det till den högsta av de sista 50 dagarna för att göra det lättare att programmera).

2.) Dagens tradingrange ska vara större eller lika den största tradingrange av de sista 9 dagarna.

3.)  Bara på dagen som följer signalen köper vi 1 pip över signaldagens high.

4.) Stop loss för positionen sätts 1 pip under stängningskursen av dagen innan signalen.

För sälj (short trades):

1.) Dagens stägningspris ska vara en 50-dag high.

2.) Dagens tradingrange ska vara större eller lika den största tradingrange av de sista 9 dagarna.

3.)  Bara på dagen som följer signalen säljer (sell short) vi 1 pip under signaldagens low.

4.) Stop loss för positionen sätts 1 pip över stängningskursen av dagen innan signalen.

 

Låt oss titta på två exempel. Jag körde screenern på alla aktier av NYSE och fick några träffar.

Screenern skiljer inte mellan long och short setup. Jag valde istället att visa hur många dagar det har gått sedan den sista signalen (PRT tillåter tyvärr bara att visa ett kriterium).

Som exempel för en long setup valde jag Ally financials Inc. Här är diagrammet.

29de september formas ett Expansion Breakout longsetup. Indikatorn visar det genom att rita en grön pil under signalstapeln. Samtidigt visar den instegspris (grön linje) och stop loss (röd linje) för denna position.

2a oktober (den nästa handelsdagen) penetrerar priset den gröna linjen och vi är long. Åtta dagar senare testades instegsnivån och vår stop loss höll. Den 25de oktober följer ytterligare ett utbrott åt samma håll som gör positionen profitabel.

Det är inte ovanligt att under en stark trend få flera utbrott åt samma håll som följer varandra. För vanligt är det det första utbrottet som signalerar början av en ny trend som är mest profitabel.

Låt oss nu titta på ett andra exempel. Denna gång är det Dynegy Inc vi tittar på.

Den 4de augusti bildas en short setup. Indikatorn visar det genom att rita en röd pil ovanför signalstapeln. Dessutom visar indikatorn vårt instegspris för den nästa dagen (grön linje) och stop loss för denna position (röd linje).

Den följande dagen stänger priset under den gröna linjen och vi är short.

Den Heliga Gralen

Den första setup som jag vill presentera publicerades av Linda Raschke i hennes bok Street Smart.  Jag skulle inte kalla denna setup för Den Heliga Gralen, men det var inte jag som namngav den.

Det är en ganska enkel setup som spekulerar på en fortsättning av en stark trend efter en pullback.

Linda Raschke förklarar:

”När priset når en ny high (low) i en stark trend, bör du alltid köpa (sälja) den första pullback. The Holy Grail är en exakt metod som vi använder för att avgöra när vi ska gå in i en position efter en pullback. När vi väl är inne i denna trade hoppas vi på en fortsättning av den föregående trenden.

En av dessa två resultat följer vanligtvis. Antigen misslyckas omtestet vid den tidigare high/low (i detta fall hinner man ofta att stänga positionen åtminstone med en liten vinst), eller vi har tur och den tidigare trenden fortsätter. I allafall erbjuds man en instegspunkt med låg risk och med ett flertal alternativ för att stänga positionen därefter.

Reglerna för long trades är (short trades är tvärtom):

1.) En 14-periods ADX måste till att börja med vara större än 30 och stigande. Detta identifierar en starkt trendande marknad.

2.) Vänta på en pullback i priset på ett 20-period exponentiellt glidande medelvärde (EMA20). Vanligtvis ackompanjeras en sådan pullback av att ADX vänder nedåt.

3.) När priset nuddar EMA20, lägg in en buy stop ovanför high av den föregående kursstapeln.

4.) När positionen är tagen lägg in ett säkerhetsstopp vid den nyformade swing low. Traila stoppet när tradet utvecklar sig åt positionens håll och titta efter ett utsteg vid den allra senaste swing high. Om du tror att marknaden fortsätter åt positionens håll, vill du kanske stänga en del av positionen vid denna nivå och sätta en ganska tight stop loss för resterande positionen.

5.) Om du blir utstoppad, kan du lägga en ny buy stop vid det ursprungliga instegspriset.

6.) Efter en framgångsrik trade måste ADX återigen återgå till 30 eller högre innan en ny retracement till ett glidande medelvärde kan tradas.”

Jag använde de ursprungliga reglerna (förutom nr 5, då jag anser det är bättre att vänta på en ny fräsch setup att formas än att återinträda en utstoppad trade) ovanför och programmerade en screener som söker efter denna setup och en inikator som visualiserar både instegspris och stop loss.

Såhär ser resultatet ut. Jag sökte igenom alla aktier från NYSE efter denna setup på en daglig tidsram.

Vi fick flera träffar. I den högra kollumen som vi kallar ”Holy grail setup” finner du antigen en ”1” för long setups eller en ”2” for short setups.

Låt oss titta på två olika exempel. First har vi Mc Donalds som exempel på en long trade.

Här ser vi vår setup formas i början av juni med en pullback till EMA20 (blå linje). Detta händer då 14-perioden ADXär ovanför 30 (för att se ADX, aktivera den inbyggda ADX-indikatorn i på plattformen). 4 dagar senare är en long trade triggad när priset överstiger den gröna linjen. Stop loss för denna trade ligger vid den röda linjen.

Låt oss nu titta på det andra exemplet. Denna gång är det en short setup och det är IBM vi tittar på.

I mitten av mars formas denna setup i en nedåttrend med en pullback till EMA20 (blå linje) medan 14-perioden ADX är ovanför 30. Endast 3 dagar senare triggas en short trade när priset korsar under den gröna linjen. Stop loss är återigen vid den röda linjen.